Studentská vědecká konference LF MU

Vyhlášení 62. studentské vědecké konference LF MU v Brně pro rok 2018

Jménem Spectabilis děkana Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., ohlašuji 62. Studentskou vědeckou konferenci LF MU 2017, která proběhne 23. května 2018. Na den konání konference bude vyhlášeno děkanské volno. 

Program konference bude rozdělen do šesti základních sekcí:

 • teoretická a preklinická
 • klinická - interní obory
 • klinická - chirurgické obory
 • stomatologická
 • nelékařské obory
 • doktorandská

Místo konání: Zahájení konference proběhne 23. května 2018 v 8:00 v Aule (A22 UKB). V 8:30 zahájí jednání jednotlivé sekce. V 16:00 zazní v Aule vyzvaná přednáška a v 17:00 bude následovat vyhlášení nejlepších prací. Po vyhlášení nejlepších prací zveme všechny zúčastněné na neformální posezení s rautem konané v kavárně Na lávce.

Registrace - přihláška na konferenci:

 • Registraci a zasílání abstraktů a plných textů příspěvků se děje výhradně elektronickou formou prostřednictvím registračního systému na těchto webových stránkách. Do systému se student přihlašuje pomocí své e-mailové adresy a hesla.
 • Doporučuji provést registraci zavčasu a následně editovat abstrakt přímo v prostředí webového formuláře. 

Důležité termíny:

 • Termín pro podání abstraktů je do 15. dubna 2018 do 23:59 hodin, po předchozí žádosti možno editovat abstrakty ještě do 18. 4. 2018
  Abstrakty se podávají pouze elektronickou formou, prostřednictvím registračního systému na těchto webových stránkách.
 • Termín pro podání plných textů: do 16. 5. 2018
 • Celé texty, prosím, vyhotovujte dle požadovaného formátu, viz Pokyny pro autory. Odevzdávají se rovněž pouze elektronickou formou, prostřednictvím registračního systému na těchto webových stránkách.

 

Vyhlášení výsledků SVK proběhne 23. května 2018 v 17:00 v Aule (A22 UKB) v přítomnosti proděkana pro výzkum.

 

V Brně 6. února 2018

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
koordinátor SVK na LF MU