Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy ohledně SVOČ či konání SVK, pak je směle směřujte na některou z níže uvedených osob, dle jejich kompetencí. Nejprve však, před oslovením konkrétní osoby s dotazem, shlédněte rady pod odkazem Často kladné otázky (FAQ), zda již odpověď na Vaši otázku není publikována.

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D., UČO 24045, e-mail: mjuraj@med.muni.cz
koordinátor SVK LF MU

Peter Krkoška, UČO 410865, e-mail: 410865@mail.muni.cz
koordinátor SVK LF MU za Spolek Mediků LF MU

Zajišťuje: vyhlášení SVK a případnou změnu dílčích termínů, sběr abstraktů a celých textů (fulltextů), sestavení programu SVK, ustavení komisí apod.